CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Удостоверения за завършен втория модул „Преценка на критериите новост и изобретателска стъпка“ Print
На 22 февруари участниците на съвместния семинар за обучение на патентни експерти, организиран от Европейската патентна академия (ЕПА) към Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и Патентното ведомство на Република България (ПВ), получиха удостоверения за успешно преминат втори модул - Критериите новост и изобретателска стъпка при преценка за патентоспособност. Първият модул запозна участниците с изискванията за яснота и единство на подадена заявка за патент.

Г-жа Оля Димитрова, директор на дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни“ в ПВ изнесе заключително слово, в което изрази от името на  на председателя на ПВ д-р Петко Николов и от името на д-р Давид Сукалински, зам.-председател на ПВ, задоволство по повод проявения висок професионализъм от страна на лектори, участници и организатори на събитието. Благодарност беше отправена и към г-н Антонио Кампиньош, президент на ЕПВ, за предоставената  на ПВ възможност да бъде домакин и посрещне представителите на 12 национални ведомства.

При връчването на сертификатите  лекторите от ЕПВ Jörg Konter и Marjorie Chopinaud и г-жа Оля Димитрова поздравиха участниците и им пожелаха успешно прилагане на придобитите знания в полза на потребителите.

През втория модул експерти от Европейското патентно ведомство проведоха теоретична подготовка и практически упражнения, а проф. Павлина Долашка от Института по органична химия с Център по фитохимия към Българската академия на науките изнесе презентация как университетите в България използват патентите чрез лицензиране, кръстосани лицензии, продажба и др.

Съвместното обучение на експерти от страните – членки на Европейската патентна конвенция, ще продължи през цялата 2019г., като още през м. март експерти от ПВ ще вземат участие на планираните семинари в гр. Мюнхен, Германия.


p2
P1
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account