CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Успешно завърши първият модул от обучението на експерти в областта на изобретенията Print

снимка1 

Днес, 20 февруари, г-н Антоан Рети, програмен ръководител на Европейската патентна академия (ЕПА), д-р Давид Сукалински, зам.-председател на Патентното ведомство на Република България (ПВ) и Оля Димитрова, директор на дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни“ в ПВ, връчиха сертификати на участниците, завършили обучението на тема „Яснота и единство на заявките за патенти за изобретения“ в рамките на провеждащия се в столицата семинар, организиран съвместно от  ЕПА и ПВ.
Приключилият днес модул включваше теоретично запознаване с изискванията и подхода при преценка на яснота и единство в процедурата по издаване на патенти за изобретения, както и практически упражнения върху конкретни казуси.
Г-жа Оля Димитрова изнесе лекция и отговори на множество въпроси във връзка с процедурата по предоставяне на патент и регистрацията на полезни модели в ПВ.
Проф. Димитър Карастоянов от Института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките сподели с присъстващите какви са предизвикателствата пред академичната общност в страната при получаването на патентна защита за разработки във висшите учебни заведения и начините за стимулиране на иновационните процеси там.
Следобед се предвижда откриване на втория модул от събитието, който по програма ще запознае участниците с изискванията за патентоспособност, включително преценка на критериите новост и изобретателска стъпка.

снимка2

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account