CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
В София Тех Парк се проведе IP for Business Training Print

На 29 ноември в София Техпарк Патентното ведомство се срещна с малкия и среден бизнес на семинар. Събитието беше организирано от ГИС-ТрансферЦентър с любезното участие на Българско Патентно ведомство, съвместно с Enterprise Europe Network, European IPR Helpdesk, European Patent Academy и София Тех Парк, като част от 12 IP training събития, проведени в 12 европейски страни.

30 Nov 18


Директорът на дирекция „Експертиза и закрила на изобретения и промишлени дизайни“ в Патентното ведомство г-жа Оля Димитрова запозна присъстващите с реда, изискванията, таксите и процедурите за придобиване на права върху изобретения и дизайни за територията на Република България, както и с условията за подаване на заявки за патенти пред Европейското патентно ведомство и Световната организация за интелектуална собственост.30 Nov 18.png 2
Представители от European IPR Helpdesk, Sahlgrenska Училище за иновации и предприемачество в Швеция, Make BG Ltd, Института за полимери към БАН, Фондация ГИС Трансфер център, Enterprise Europe network Bulgaria, Център за трансфер на технологии Network Bulgarian Technology Transfer (BNTT) изнесоха презентации, за да уверят малките и средни предприемачи, че притежаването на права върху обекти на ИС не е достъпно само за едрия бизнес. 
30 Nov 18.png 3

Също така вниманието на участниците беше насочено към  начините те да идентифицират обекти на интелектуалната собственост, които вече сами са създали, но  не са придобили права над тях. Очертани бяха и пътища за комерсиализирането на тези права, в т.ч. чрез свързване на бизнесите на предприемачи от различни държави.  
  
Лекторите отговориха на множество конкретни 30 Nov 18.png 4въпроси, споделиха практическа информация и обмениха контакти за бъдещо сътрудничество.  
     30 Nov 18.png 5

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account