CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентно ведомство организира семинар за учители Print

Днес, 02.10.2018 г., в гр. София, в  „Център за подготовка на ученици за олимпиади“, Министерство на образованието и науката беше открит двудневния семинар на тема: „Повишаване информираността на ръководители на тренировъчни фирми, директори и учители относно закрилата на марки и дизайни“ от заместник- председателя на Патентно ведомство на Република България д-р Давид Сукалински, който приветства участниците в семинара, изказа благодарности към съорганизаторите от страна на Центъра за учебно-тренировъчни фирми и пожела успешна работа през следващите два дни. Семинарът е насочен към представители на образованието – учители, ръководители и директори от средните училища и представители на тренировъчни фирми.
Събитието се провежда  в изпълнение на Договора за сътрудничество между Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Патентно ведомство на Република България, със съорганизатор „Център за учебно-тренировъчни фирми“ към Министерството на образованието и науката.  По време на срещата експерти от Ведомството ще запознаят участниците с обектите по индустриална собственост, с процедурите по регистрация на марки и дизайни за територията на Европейския съюз. Ще се представи актуална информация относно търговските марки и промишления дизайн, както и общите практики със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.  Предвиждат се демонстрации на електронните услуги, като ще се наблегне и на успешно приключилата софтуерна разработка по подобренията по фронт офиса – чрез която бяха разработени 6 нови електронни услуги, свързани с марките и дизайните. Извършена бе и основна технологична модернизация на съществуващите електронни услуги по заявяване на марки и дизайни, изискващи регистрация, и на други 23 услуги, изискващи квалифициран електронен подпис по вече заявени марки и дизайни.
  
PV
PV1PV3 
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account