CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ Print
 Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, на служителите от администрацията на Патентно ведомство на Република България.

Образец декларация чл. 35, ал.1, т.1

Образец декларация по чл. 35, ал. 1, т.3

Име, презиме, фамилия

Длъжност

№ и дата на подаване

Вид декларация

Давид Любенов Сукалински

Зам. - председател

 01.07.2015 г.

чл.12 от ЗПУКИ

подадена е пред КПКОНПИ

чл.35, ал.1, т.2

Офелия Гарабед Киркорян-Цонкова

Зам. - председател

10.10.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

подадена е пред КПКОНПИ

чл.35, ал.1, т.2

Силвия Стоянова Беркова-Донкова

Главен секретар

№ 93-00-51/14.02.2017 г.

чл.12 от ЗПУКИ

подадена е пред КПКОНПИ

чл.35, ал.1, т.2

Андриана Иванова Андреева

Старши експерт

№ 94-00-302/27.02.2017 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Финансов контрольор

№ 93-00-555/28.03.2018 г.

чл.35, ал.1, т.1

№ 93-00-310/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част І

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

Вероника Любомирова Тодорова

Младши експерт

04.03.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Директор

№ 93-00-460/07.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Златимира Василева Стайкова

Старши експерт

23.08.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-472/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Наталия Борисовна Костадинова

Старши експерт

12.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-351/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Рая Николаева Найденова-Вукова

Младши експерт

09.09.2013 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-455/07.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Константин Михайлов Манев

Главен експерт

№ 93-00-560/02.04.2018 г.

чл.35, ал.1, т.1

№ 93-00-409/28.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част І

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

Златина Константинова Славчева

Главен специалист

26.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-345/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Пенка Георгиева Георгиева

Старши експерт

22.06.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-439/06.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Ирина Николаева Николова

Старши специалист

02.11.2015 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Старши експерт

№ 93-00-472/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Андриана Якимова Йончева

Главен експерт

12.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-338/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Димитър Костадинов Илиев

Главен експерт

28.11.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-380/17.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Яна Георгиева Младенова

Главен експерт

№ 93-00-508/11.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.1

№ 93-00-559/25.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

№ 93-00-512/20.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част І

Иванка Любомирова Димитрова

Младши експерт

12.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-342/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Венета Иванова Пешакова

Младши експерт

20.10.2015 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Старши експерт

№ 93-00-435/05.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Марияна Маринова Петрова - Белова

Главен специалист

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Младши експерт

№ 93-00-319/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Веселина Иванова Василева

Главен специалист

20.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Младши експерт

№ 93-00-314/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Елвина Андреева Георгиева

Старши експерт

№ 93-00-660/23.07.2018 г.

чл.35, ал.1, т.1

№ 93-00-698/21.08.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

№ 93-00-697/21.08.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част І

Кирил Олев Кирилов

Младши експерт

№ 93-00-556/01.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.1

№ 93-00-444 /06.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

№ 93-00- 408/28.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част І

Димитрина Иванова Иванова

Старши експерт

№ 93-00-367/01.07.2017 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-356/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Боян Стоянов Леков

Младши експерт

04.03.2013 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Старши експерт

№ 93-00-382/17.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Мария Йосифова Шуманова

Младши експерт

№ 94-00-05/03.01.2018 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-332/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Снежанка Илиева Рачева

Главен специалист

16.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-318/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Васил Христов Белев

Главен специалист

01.09.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-352/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Мартин Венелинов Тончев

Главен специалист

01.09.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-445/06.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Велин Николов Едров

Старши експерт

01.12.2014 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен специалист

№ 93-00-475/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Мария Славчева Василева

Младши експерт

20.09.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Директор

№ 93-00-471/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Русанка Михайлова Дудова

Началник-отдел

01.11.2011 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен счетоводител

№ 93-00-464/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Лилия Русанова Петрова-Тошева

Старши счетоводител

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-330/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Габриела Николаева Дочовска-Живкова

Старши счетоводител

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-477/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Ганка Николаева Христова-Янкова

Старши счетоводител

04.01.2011 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-470/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Албена Йорданова Симеонова

Старши експерт

04.10.2012 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-367/15.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Снежанка Стоянова Настева

Главен специалист

13.05.2013 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-328/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Матей Цветков Стоянов

Технически сътрудник

01.09.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен специалист

№ 93-00-390/21.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Ивайло Петков Петков

Старши специалист

23.08.2018 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен специалист

№ 93-00-355/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Оля Георгиева Димитрова

Главен експерт

12.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Директор

№ 93-00-354/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Светлана Георгиевна Демиревска

Държавен експерт

12.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-327/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Мадлен Костадинова Влаховска

Държавен експерт

12.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-312/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Диана Вили Манчева

Държавен експерт

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-513/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Анета Василева Колева

Държавен експерт

12.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-316/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Лиана Дончева Ангелова

Младши експерт

20.06.2011 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-313/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Галя Валериева Айгърова

Младши експерт

02.11.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-413/28.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Анастасия Илиева Величкова

Младши експерт

25.06.2012 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-317/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Мая Ангелова Тодорова

Младши експерт

07.03.2011 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-417/30.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Нели Георгиева Стоева

Младши експерт

01.02.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-331/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Цветанка Борисова Апостолова

Старши експерт

09.10.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-361/15.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Миглена Захаринова Колибарова

Младши експерт

14.12.2015 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Старши експерт

№ 93-00-299/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Радослава Валентинова Младенова

Младши експерт

№ 93-00-454/16.10.2017 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-320/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Рада Красимирова Гюлмезова

Младши експерт

№ 94-00-857/01.10.2018

чл.35, ал.1, т.1

№ 93-00-824/23.10.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2-част І

 

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

Глория Иванова Табакова

Младши експерт

№ 93-00-558/08.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.1

№ 93-00-308/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част І

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

Юлия Цветанова Иванова

Главен специалист

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-329/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Десислава Веселинова Койнова-Календарова

Главен специалист

01.11.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-321/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Бинка Владева Кирова

Главен специалист

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-372/16.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Цветислава Захариева Лакова

Главен експерт

15.11.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Директор

№ 93-00-456/07.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Марияна Стоименова Желева

Държавен експерт

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-442/06.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Милена Павлова Танева

Държавен експерт

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-441/06.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Албена Христова Петрова

Младши експерт

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-404/25.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Надя Илиева Калайджиева

Началник-отдел

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-359/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Боряна Ангелова Чунчукова

Младши експерт

12.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-449/07.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Рилка Асенова Чавдарова

Младши експерт

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-452/07.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Емил Димитров Димитров

Главен експерт

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-346/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Деян Димитров Мартиновски

Главен експерт

№ 93-00-557/02.04.2018 г.

чл.35, ал.1, т.1

№ 93-00-358/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част І

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

Марина Антониева Колчагова

Младши експерт

13.09.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-443/06.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Вера Веселинова Цветанова

Младши експерт

04.02.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-341/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Елина Стоянова Синкова-Бозова

Началник-отдел

16.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-434/04.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Рени Иванова Лазарова

Младши експерт

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-334/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Цветелина Димитрова Нинова

Главен експерт

№ 93-00-105/22.01.2018 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-461/07.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Мария Колева Славова

Старши експерт

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-379/17.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Ирена Петрова Петрова

Младши експерт

13.02.2012 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-324/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Румиана Иванова Кошарска

Младши експерт

18.03.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-451/07.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Анна Мартинова Иванова

Младши експерт

13.02.2012 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Старши експерт

№ 93-00-374/16.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Надежда Неделчева Минтова

Младши експерт

12.03.2013 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Старши експерт

№ 93-00-381/17.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Симона Стоянова Христова

Младши експерт

11.04.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Старши експерт

№ 93-00-300/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Кристина Иванова Петкова

Младши експерт

№ 93-00-139/05.04.2017 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-357/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Ана Стефанова Миленкова

Младши експерт

№ 93-00-138/05.04.2017 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-407/28.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Андриана Диянова Богомилова

Младши експерт

№ 93-00-550/02.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.1

№ 93-00-462/07.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част І

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

Антон Петров Вуков

Младши експерт

№ 93-00-356/28.08.2017 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-311/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Никол Ангелова Димова

Младши експерт

№ 94-00-1284/01.11.2017

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-453/07.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Габриела Лазарова Спасова

Старши специалист

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен специалист

№ 93-00-446/06.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Веска Емилова Новакова

Главен специалист

12.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-322/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Росица Цветанова Ранджева

Главен специалист

№ 93-00-552/28.03.2018 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-323/11.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част І

№ 93-00-487/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

Никол Радославова Таскова

Специалист

№ 93-00-429/03.10.2017 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-369/15.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

прекратено ТПО

№ 93-00-741/03.09.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Младши експерт

№ 93-00-737/03.09.2018 г.

чл.35, ал.1, т.1

№ 93-00-742/03.09.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част І

№ 93-00-742/03.09.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2 - част ІІ

Антония Благовестова Якмаджиева

Старши експерт

12.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-344/14.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Диляна Георгиева Великова

Държавен експерт

16.04.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-387/21.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Ивайла Кирилова Иванова

Младши експерт

13.01.2009 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Държавен експерт

№ 93-00-432/04.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Мая Петрова Филипова-Демирева

Младши експерт

20.06.2011 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-365/15.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Любомир Здравков Иларионов

Старши експерт

02.12.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-473/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Ирина Бойкова Стоименова

Главен експерт

№ 93-00-325/01.08.2017 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-309/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Янислава Георгиева Божилова

Юрисконсулт

19.03.2013 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен експерт

№ 93-00-463/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Нина Георгиева Асенова

Младши експерт

17.11.2014 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Старши експерт

№ 93-00-465/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Михаил Иванов Иванов

Младши експерт

01.11.2016 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-474/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Филип Евгени Младенов

Специалист

23.11.2015 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Младши експерт

№ 93-00-476/08.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Николай Станимиров Братов

Младши експерт

№ 93-00-336/14.08.2017 г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-301/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Илияна Илиева Христова

Младши експерт

04.08.2014 г.

чл.12 от ЗПУКИ

Главен специалист

№ 93-00-478/11.06.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Ралица Каменова Димитрова

Специалист

№ 94-00-1179/05.10.2017г.

чл.12 от ЗПУКИ

№ 93-00-306/10.05.2018 г.

чл.35, ал.1, т.2

Милка Пламенова Георгиева

Главен експерт

№ 93-00-899/17.10.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.1

№ 93-00-892/20.11.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част І

№ 93-00-893/20.11.2018 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част ІІ

Иван Атанасов Гавазов

Главен експерт

№ 93-00-40/1//22.01.2019 г.

чл. 35,  ал. 1, т. 1

№ 93-00-75/30.01.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част І

№ 93-00-76/30.01.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част ІІ

Йорданка Кръстева Кръстева

Старши  експерт

№ 93-00-89/05.02.2019 г.

чл. 35,  ал. 1, т. 1

№ 93-00-91/05.02.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част І

№ 93-00-148/22.02.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част ІІ

Антон Иванов Каменски

Младши експерт

№ 93-00-90/05.02.2019 г.

чл. 35,  ал. 1, т. 1

№ 93-00-108/08.02.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част І

№ 93-00-109/08.02.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част ІІ

Александрина Цветанова Дучева

Младши експерт

№ 94-00-219/04.04.2019 г.

чл. 35,  ал. 1, т. 1

№ 93-00-338/18.04.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част І

№ 93-00-339/18.04.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част ІІ

Стоян Валентинов Божков

Младши експерт

№ 94-00-287/25.04.2019 г.

чл. 35,  ал. 1, т. 1

№ 93-00-478/15.05.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част І

№ 93-00-479/15.05.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част ІІ

Татяна Евгениева Тенева

Младши експерт

№ 94-00-327/15.05.2019 г.

чл. 35,  ал. 1, т. 1

№ 93-00-519/05.06.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част І

№ 93-00-520/05.06.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част ІІ

Илка Радославова Стефанова

Младши експерт

№ 94-00-329/16.05.2019 г.

чл. 35,  ал. 1, т. 1

№ 93-00-620/23.07.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част І

№ 93-00-621/23.07.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част ІІ

Ванеса Красимирова Стефанова

Старши специалист

№ 94-00-549/09.09.2019 г.

чл. 35,  ал. 1, т. 1

№ 93-00-704/13.09.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част І

№ 93-00-703/13.09.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част ІІ

Доброслав Иванов Иванов

Младши експерт

№ 94-00-597/01.10.2019 г.

чл. 35,  ал. 1, т. 1

№ 93-00-780/15.10.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част І

№ 93-00-781/15.10.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част ІІ

Борислава Светланова Китанова

Младши експерт

№ 94-00-596/01.10.2019 г.

чл. 35,  ал. 1, т. 1

№ 93-00-788/16.10.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част І

№ 93-00-789/16.10.2019 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част ІІ

Цветелина Светлозарова Георгиева

Специалист

№ 94-00-12/06.01.2020 г.

чл. 35,  ал. 1, т. 1

№ 93-00-110/05.02.2020 г. и № 93-00-118/24.02.2020 г. корекция

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част І

№ 93-00-111/05.02.2020 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част ІІ

Диляна Георгиева Костадинова

младши експерт

№ 94-00-98/30.01.2020 г.

чл. 35,  ал. 1, т. 1

№ 93-00-121/26.02.2020 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част І

№ 93-00-122/26.02.2020 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 -част ІІ

 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account